Bài viết 02/2018

Vì sao phải học an toàn lao động?

An toàn lao động là một trong những vấn đề được mọi người quan tâm hàng đầu hiện nay. Rất nhiều các khóa học về vấn đề an toàn lao động, dù là lấy chứng chỉ hay không đều được mở ra mỗi tháng, ở ngay tại các công ty, doanh nghiệp hay ngay tại các địa phương, làng xã… Một số thông tin về các khóa... Xem chi tiết

23/02/2018 Gửi nhận xét